Vështrime

Parashikimet e dobishme

Në kolumnen e fundvitit të kaluar kam marrë guximin që të bëj parashikime se çfarë do të ndodhë me gjërat kyç politike në Kosovë dhe rajon gjatë vitit 2022. Sot është ushtrim zbavitës për të parë se sa të sakta kanë qenë këto parashikime, si dhe të tentojmë të parashikojmë se çfarë do të ndodhë në vitin 2023

Vitin e kaluar kam vendosur që kolumnen e fundvitit t’ua dedikoja parashikimeve për dy arsye. E para, parashikimet janë të shëndosha për shoqërinë jo sepse ato mund rezultojnë të sakta apo të pasakta, por sepse vendosin në sipërfaqe trendët kryesorë në shoqëri dhe na bëjnë më vigjilentë në dizajnimin e mekanizmave për t’iu përgjigjur atyre gjatë vitit respektiv. E dyta, është patjetër edhe zbavitëse që një vit më vonë të shikosh se ku ke qenë i saktë apo i gabuar. Dhe, me këtë hyrje të shkurtër le të shikojmë si kanë rezultuar parashikimet për vitin që po e lëmë pas.

Qeveria Kurti