Vështrime

Vetëkënaqësia klimatike e Rezervës Federale

Rezerva Federale duhet të marrë merita për vendosjen e analizës së skenarit klimatik në agjendë. Por në përshkrimin e skenarëve që nuk arrijnë t’i kapin realitetet e ndryshimeve klimatike rrezikon të shpërqendrojë bankat nga detyra urgjente e rialokimit të flukseve të kapitalit

Rezerva Federale e SHBA-së është e vetëkënaqur në mënyrë të rrezikshme për ndryshimin e klimës. Gjersa kuptohet që nuk dëshiron të marrë drejtimin për një çështje që mbetet kaq polarizuese politikisht në Shtetet e Bashkuara, veprimet e kufizuara që ka ndërmarrë janë mjerisht të pakta nga ajo që nevojitet të bëhet.

Më keq, ushtrimi i tij i ri i “analizës së skenarit pilot të klimës” me gjashtë banka të mëdha ka të ngjarë t’i nënvlerësojë si rreziqet e ndryshimeve klimatike ashtu edhe mundësitë e ofruara nga kalimi në emetimet zero. Duke dështuar në nxjerrjen e mësimeve nga manovrat e ngjashme nga bankat qendrore në Evropë dhe kudo, Rezerva po mbështetet në skenarët e krijuar nga Rrjeti për Gjelbërimin e Sistemit Financiar (NFGS), pavarësisht nga pranimin i rritjes se këto mbështeten në themele me të meta.