Vështrime

Mbështetje financiare për shpëtimin e ishujve të vegjël

Mbështetje financiare për shpëtimin e ishujve të vegjël

Do të ndihet gjithmonë si një kohë e papërshtatshme për të reformuar arkitekturën financiare ndërkombëtare. Por kjo arkitekturë po ua mohon strehimin e duhur vendeve të cenueshme si tonat: ne jemi të detyruar të paguajmë një çmim për akomodimin e pasigurt. Nëse institucionet financiare shumëpalëshe kërkojnë shumë kohë për të trajtuar të metat e projektimit, e gjithë struktura përfundimisht do të shembet

Kingstown/Apia/Victoria - Është shumë herët për të thënë nëse të gjitha bisedat për reformimin e financave të zhvillimit në Takimet pranverore të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore të këtij viti do të përkthehen në veprim politik kuptimplotë për Jugun Global. Por institucionet financiare shumëpalëshe e pranojnë gjithnjë e më shumë nevojën për të evoluar për të mbetur të rëndësishme në dritën e sfidave të reja globale dhe liderët botërorë po u kushtojnë vëmendje qasjeve novatore, siç është Iniciativa Bridgetown e kryeministres së Barbadosit, Mia Amor Mottley, për të adresuar nevojat e menjëhershme financiare të atyre që janë në gjendje të vështirë borxhi ose stimuli, si dhe përkrahjen e sekretarit të përgjithshëm, António Guterres, për të ofruar Agjendën 2030 për Zhvillim të Qëndrueshëm.

Më mirë vonë se kurrë. Arkitektura aktuale financiare ndërkombëtare është e vjetërsuar dhe e pajisur keq për të trajtuar ndërprerjet masive të shkaktuara nga ndryshimet klimatike, një rënie ekonomike globale, pandemia COVID-19 dhe ndryshimet në shpërndarjen e të ardhurave të nxitura nga zhvillimet teknologjike dhe konkurrenca e globalizuar. Karakteristikat unike gjeografike dhe demografike të shteteve të vogla ishullore në zhvillim (SIDS) si tonat e bëjnë edhe më të vështirë përballimin e këtyre ndërprerjeve.