Vështrime

Kosova të mësojë se në politikë nuk mjafton të jesh në anën e drejtë

Shpeshherë zyrtarët e BE-së dinë të thonë se “ne nuk gabojmë, por nxjerrim mësime”, që është një shprehje diplomatike për të mos përdorur terme më të rënda gjuhësore; ekziston një diapazon i gjerë i thënieve që përdoren në politikë për të dhënë mesazhin e për të evituar përdorimin e fjalive të mëdha. Për “probleme” përdoret termi “sfidë” për shembull. Për “kushte” përdoret termi “prioritete”, ndërsa për “sanksione” termi “masa”. Kur duan të thonë se një shtet “ka dështuar të bëjë diçka” përdorin thënien “akoma duhet të bëjnë“ (they have yet to do).

Nga trazirat e fundit në veri të Kosovës të gjithë duhet të “nxjerrin mësime” nëse nuk duan të pranojnë se kanë gabuar. Po ashtu, Kosova duhet ta kuptojë se në politikë dhe në raporte me partnerë nuk mjafton të jesh në anën e drejtë

Shpeshherë zyrtarët e BE-së dinë të thonë se “ne nuk gabojmë, por nxjerrim mësime”, që është një shprehje diplomatike për të mos përdorur terme më të rënda gjuhësore; ekziston një diapazon i gjerë i thënieve që përdoren në politikë për të dhënë mesazhin e për të evituar përdorimin e fjalive të mëdha. Për “probleme” përdoret termi “sfidë” për shembull. Për “kushte” përdoret termi “prioritete”, ndërsa për “sanksione” termi “masa”. Kur duan të thonë se një shtet “ka dështuar të bëjë diçka” përdorin thënien “akoma duhet të bëjnë“ (they have yet to do).

Javën e shkuar u hoq dorë nga çfarëdo termi diplomatik, nga ndonjë gjuhë e mirësjelljes politike dhe nga “sweet talks” kur nga të gjitha anën u qortua Kosova dhe autoriteteve të saja iu bart përgjegjësia për provokimin e dhunës në veri të Kosovës. U tha se Qeveria e Kosovës “nuk i ka dëgjuar partnerët” dhe se “ka nxitur dhunën”. Kësaj radhe më e zëshmja në kritika, qortime e në nivele dhe të kërcënimeve ishte SHBA-ja, pa dyshim shteti që më së shumi i ka dalë zot Kosovës. Në BE pas qortimit amerikan nuk kanë mundur të jenë më të butë, por vetëm më të ashpër. Sepse në BE ekziston bindja se Kosova e dëgjon vetëm Amerikën. Sikurse në Kosovë që dominon bindja se Amerika është më shumë krah Kosovës sesa BE-ja. Ka një histori të çuditshme të qëndrimeve të zyrtarëve të BE-së rreth simpative që kosovarët kanë për Amerikën. Deri kur nisi agresioni i Rusisë ndaj Ukrainës shumë zyrtarëve të BE-së më shumë u pengonin qëndrimet proamerikane të Kosovës sesa qëndrimet proruse të Serbisë. Për shembull, Kosova u qortua shumë nga Brukseli kur, sipas marrëveshjes me Administratën Amerikane, hapi Ambasadën në Jerusalem që ishte edhe kusht për njohjen e Kosovës nga ky shtet.