Vështrime

Mësimet e Kanalit të Suezit për veriun

Gjatë krizës së Suezit, aleatët më të afërt të SHBA-së - Mbretëria e Bashkuar, Izraeli dhe Franca - kanë kuptuar peshën e tërbimit amerikan. Dështimi për të lexuar drejt interesat dhe botëkuptimet amerikane rezultojë në poshtërimin, kryqëzimin dhe gjunjëzimin e tyre ndërkombëtar. Sot, kur e ngremë me gjysmëhumor pyetjen “me koordinim a pa koordinim”, përgjigjen e kemi parasysh

Gjatë krizës së Suezit, aleatët më të afërt të SHBA-së - Mbretëria e Bashkuar, Izraeli dhe Franca - kanë kuptuar peshën e tërbimit amerikan. Dështimi për të lexuar drejt interesat dhe botëkuptimet amerikane rezultojë në poshtërimin, kryqëzimin dhe gjunjëzimin e tyre ndërkombëtar. Sot, kur e ngremë me gjysmëhumor pyetjen “me koordinim a pa koordinim”, përgjigjen e kemi parasysh

“Antoni, a je normal?”

Presidenti i SHBA-së, Dwight Eisenhower, në bisedë telefonike me kryeministrin anglez, Anthony Eden, 1956.