Vështrime

Jurisprudenca e Gjykatës së Strasburgut si bazë për negocimin e Asociacionit

Tani që presioni mbi Kosovën për krijimin e Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe (Asociacioni) është në rritje, është e rëndësishme që në dialogun e lehtësuar nga Brukseli të përdoren jo vetëm argumente të politikës së brendshme se Asociacioni duhet të jetë në pajtim me Kushtetutën e vendit (për të cilat qëndrimi i bashkësisë ndërkombëtare se Asociacioni do të jetë konform Kushtetutës më duket po aq garantues dhe i sinqertë sa edhe letra e Mogerinit se marrëveshja e Asociacionit e vitit 2015 nuk ka pasur kompetenca ekzekutive), por edhe të standardeve ndërkombëtare të cilat dekurajojnë ndarjen e pushteteve mbi baza të theksuara etnike dhe territoriale.

Shembulli më i mirë për t’u marrë parasysh është jurisprudenca e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut e cila në gusht të këtij viti në rastin Kovačević v Bosnia and Herzegovina rikonfirmoj se Marrëveshja e Dejtonit mbi ndarjen e pushteteve në baza të theksuara etnike dhe territoriale është në kundërshtim me standardet ndërkombëtare për të drejtat e njeriut. Para se të analizoj rastin në fjalë, do të bëj një elaborim të shkurtër të Marrëveshjes së Dejtonit për ndarjen e pushteteve mbi bazë etnike dhe territoriale. Në fund do të argumentoj se si jurisprudenca e Gjykatës së Strasburgut mund të shërbejë në negociimin e Asociacionit.