Vështrime

Qeverisje me padrejtësi

Vendimi i Qeverisë së Kosovës për të falur borxhin që ambalazhuesit e ujit ia kanë shtetit tregon fytyrën e vërtetë të qeverisjes në Kosovë: Jemi një vend ku interesat e politikës dhe të biznesit vihen mbi ligjin, ndërsa qytetari kërkohet të paguajë çdo faturë për mashtrimet dhe vjedhjet që i bëjnë të pushtetshmit...

Vendimi i Qeverisë së Kosovës për të falur borxhin që ambalazhuesit e ujit ia kanë shtetit, përveçse është potencialisht i kundërligjshëm dhe krijon një precedent të rrezikshëm, është dhe një vendim që, me padrejtësinë thelbësore që ka, tregon fytyrën e vërtetë të qeverisjes në Kosovë: Jemi një vend ku interesat e politikës dhe të biznesit vihen mbi ligjin, ndërsa qytetari kërkohet të paguajë çdo faturë për mashtrimet dhe vjedhjet që i bëjnë të pushtetshmit.