Vështrime

“Njerëz, ky është gjenocid”

Ratko Mladiqi la një gjurmë gjaku në pothuaj tërë territorin e Bosnjë-Hercegovinës, pastaj jetoi në njëfarë arratie nën mbrojtje të ushtrisë. Që nga viti 2012 ai gjendet para Gjykatës së Hagës – këtë të mërkurë për krimet e tij do të flasin gjykatësit.

I.