Vështrime

Transparenca formale nuk mjafton

Fatkeqësisht, kontrata për ndërtimin e termocentralit “Kosova e Re” është edhe një rast që vërteton se Kosova dhe qytetarët e saj nuk mund t’i besojnë Qeverisë së vet

I.