Vështrime

Si në Hollywood, por nuk është Hollywood

Në disa javët e fundit kishim ngjarje, të cilat shumë lehtë do të mundë të shërbenin si skenarë për filma të Hollywoodit – plot aksion dhe dramë, ngatërresa politike e policore, me kthesa të befasishme, të cilat bëjnë që publiku edhe pas fundit të mos e ketë fort të qartë se si përfundoi – natyrisht, për shkak se duhet lënë mundësinë që të xhirohet vazhdimi

Në Kosovë kurrë nuk mërzitemi. Aq shumë gjëra ndodhin, saqë nuk jemi në situatë që të përcjellim të gjitha ato që na interesojnë, siç janë, për shembull, zgjedhjet presidenciale në Mal të Zi. Fushatën për zgjedhjen e presidentit të ri malazias publiku në Kosovë pothuajse nuk e ka vërejtur fare, jo pse nuk i intereson, por për shkak se gjithë vëmendjen e kemi të kthyer drejt disa ngjarjeve tjera, tek ne, të cilat, megjithatë, ishin jo vetëm më interesante për ne, por edhe përgjithësisht më dramatike.