Vështrime

Topi i rrumbullakët, Allahu në qiell, xhamia në vend

Mbi keqpërdorimin e futbollit për propagandë fetare

Kushtetuta e Kosovës e garanton lirinë e besimit. Secili njeri mund t’i besojë Krishtit, Muhamedit, makaronave fluturuese (ose shpagetave), Budës, Burdushit. Njerëzit kanë të drejtë edhe të mos besojnë në asgjë, të jenë ateistë. Kjo nuk i bën ata më pak të ndershëm, më pak të mirë se ata që falen pesë herë në ditë ose ata që çdo të diel shkojnë në kishë. Ndërsa disa futbollistë ndiejnë nevojë të bëjnë kryqin në fushën e blertë, duke shpresuar se një fuqi hyjnore do t’u ndihmojë të japin gola, askush nuk ka të drejtë t’i stigmatizojë ata lojtarë që i falen ndonjë idhulli tjetër dhe këtë e demonstrojnë publikisht.