Video

Sërish me kopjime në Testin e Maturës, iu nënshtruan 4 mijë nxënës në 29 qendra

1
 

Në Ditën e Çlirimit të Kosovës, maturantët iu nënshtruan pjesës së parë të Testit të maturës.

Si rëndom, ata përdorën mënyra të ndryshme për t’i marrë të gatshme përgjigjet e testimit.