Video

Në raportin e Martyt, Veseli përshkruhet si kryesori në kampet e supozuara të mbajtjes në Shqipëri

1