Video

Listat e kandidatëve për deputetë dorëzohen për verifikim në 6 institucione

1
 

Deri të mërkurën në ora 12, gjashtë institucione duhet t’i dorëzojnë Komisionit Qendror Zgjedhor, listat e verifikuara të kandidatëve për deputetë.

Këshilli Gjyqësor i Kosovës, deri në afatin e përcaktuar duhet të verifikojë nëse ndonjëri nga 1 mijë e 79 kandidatët për deputetë është gjykatës, i është hequr e drejta për të qenë kandidat dhe nëse është i shpallur fajtor për vepër penale me vendim të formës së prerë në tre vjetët e fundit.