Video

211 punonjës në shtatë ministri paguhen pa shkuar në punë

1
 

Pagesa për nëpunës civilë, të cilët marrin paga pa shkuar në punë, është bërë çështje diskutimi sërish në mbledhjen e Komisionit për Mbikëqyrjen e Financave.

Sipas të dhënave të Auditorit të përgjithshëm janë rreth 211 punonjës në shtat ministri.