Wildlife

Lejlekët nga Kosova arrijnë në Rumani e Egjipt

Pëlqeje KTV Video për të parë video të përzgjedhura nga KOHA
 

Dy lejlekë, Serafina dhe Mareci, kanë nisur shtegtimin nga Kosova në shtete të tjera, për të mbërritur së fundmi në Rumani e Egjipt. Fotografët Arian Mavriqi dhe Lulzim Demaj, deklaruan se lejlekët e zinj, janë autoktonë dhe u janë vendosur GPS për t’ua përcjellë shtegtimin.

“Kemi bërë histori sepse është për herë të parë në Ballkan, t’i vendoset lejlekut të zi një GPS dhe të ndiqen rrugët e shtegtimit. Ka qenë projekt që e kemi pasur ëndërr. Kemi synuar t’i vendosim GPS lejlekut të zi se cilat rrugë të shtegtimit i përdor. Tash, lejleku Serafina, e ka vagonin e fundit që të marrë një vendim për të vendosur kah të shkojë. Aktualisht është në Rumani, por moti do të jetë i ftohtë dhe i mbetet të vendosë se kah do të shkojë”, ka deklaruar Mavriqi.