Zgjedhjet 2019

Kandidatëve për kryeministër u kërkohet të zotohen për uljen e numrit të ministrive

Kandidatëve për kryeministër u kërkohet të zotohen për uljen e numrit të ministrive

“Demokracia Plus”, organizatë joqeveritare, sot u ka dërguar të gjithë kandidatëve për kryeministër një deklaratë për shtatë zotime për qeverisje të mirë.

Kjo organizatë ka bërë të ditur që ka kërkuar nga kandidatët për kryeministër të nënshkruajnë deklaratën për “Zotimet për Qeverisje të Mirë” si dëshmi e përkushtimit për zbatimin e tyre nëse zgjidhen kryeministër në qeverinë e re.