Zgjedhjet 2019

Vetëm 13 gra hyjnë në Kuvend sipas kuotës gjinore, “koha të mendohet për barazi”

Vetëm 13 gra hyjnë në Kuvend sipas kuotës gjinore, “koha të mendohet për barazi”

Vetëm 13 nga 39 gra do të ulën në ulëset e Kuvendit të Kosovës duke iu falënderuar kuotës gjinore.

Krahasuar me zgjedhjet e kaluara, në këto zgjedhje do të ketë më së paku gra të zgjedhura në Kuvend me kuotë gjinore.